Ku czci Bogurodzicy

ikona Matki Bożej(…) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

papież Pius IX w konstytucji apostolskiej
Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854

W sobotę 7 grudnia na mszy świętej o 16:30 i przy odśpiewanym po niej Akatyście ku czci Bogurodzicy będzie sposobność do zastanowienia się nad pewną szczególną prawdą wiary. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny nie od zawsze (bo dopiero od XIX wieku) było wiary dogmatem – prawdą, w którą wiara potrzebna jest do zbawienia. Dogmat ten jest przykładem zmieniającego się żywego Kościoła, czymś „związanym na ziemii” przez jego władze.
W przeddzień obchodzonego w dniu 8 grudnia święta, chór Voce Angeli będzie służyć głosami w czasie mszy świętej i w nabożeństwie odprawianym w wyjątkowej atmosferze mistycznego półmroku krakowskiej franciszkańskiej świątyni.

Serdecznie zapraszamy do przyjścia i do refleksji na trudny temat wiary.