Śpiew podczas uroczystego rozpoczęcia budowy Centrum Jana Pawła II

Tagi :

W sobotę 11 października nasz chór wraz z pozostałymi chórzystami scholi papieskiej pod batutą Piotra Pałki zajął się oprawą muzyczną nabożeństwa stanowiącego uroczyste rozpoczęcie budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój skromny udział w tym ważnym przedsięwzięciu. Do zadań Centrum należy przede wszystkim propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II oraz przybliżanie Polakom jego osoby.
Więcej informacji o Centrum znajduje się na stronie: http://www.janpawel2.pl. Można tam zapoznać się ze szczegółami uroczystości oraz informacjami na temat samego Centrum, a także zakupić płytę-cegiełkę „Nie lękajcie się”, w której nagraniu brał udział m.in. nasz chór.

(PN)

Święto patronalne – uroczystość Aniołów Stróżów

Tagi :

Jak co roku, 2 października inaugurujemy nowy sezon obchodami naszego święta patronalnego – Aniołów Stróżów. Okazja ta pokrywa się z liturgicznym triduum przed uroczystością św. Franciszka. W czwartek o godz. 16:30 w bazylice oo. Franciszkanów została odprawiona uroczysta msza święta, na której można było usłyszeć m.in. fragmenty Missa in Basilica Cracoviensi Sancti Francisci z muzyką Piotra Pałki oraz inne śpiewy wykonywane przez nasz chór przy specjalnych okazjach, wśród nich pieśń „Do Anioła Stróża”. Wspólna modlitwa natchnęła nas mocą potrzebną do zrealizowania projektów, które planujemy na kolejny rok pracy.

(PN)